Hvad spiser en ulv?

En fuldvoksen ulv har brug for ca 2 – 4kg kød om dagen. Den kan spise helt op til 11kg mad på en gang, men kan også gå uden mad i to uger. Ulvens naturlige føde består af mellemstore til store vilde hovdyr. Røde hjorte, vildsvin, rådyr, elke og rensdyr er ulvens vigtigste bytte i Europa. Ulve i Nord Amerika får primært deres føde fra Whitetail hjorte, elge og Wapitis. Carrion, frugt og små pattedyr indgår også i ulvens føde.

Ulve er ekstremt gode til at tilpasse sig den føde der er tilgængelig. De jager og dræber det bytte de nemmest kan få adgang til og er nemt at besejre. Bortset fra gamle, syge eller svage dyr der har problemer med at forsvare sig. Afhængig af tilgængeligheden (især tilgængeligheden af unge dyr) og tilgængeligheden af føde, kan sammensætningen af ulvens kost varierer alt efter årstid eller gennem årene.

Ulve får, for det meste, deres føde fra en eller få specifikke arter der kan findes i deres teritorie. Råhjorte er f. eks. meget almindelig og dermed ulvens vigtigste bytte i den saksiske del af Lusatia. I det østlige Polen er der færre rådyr, men flere røde hjorte, så ulvenes primære føde er den røde hjort i denne region. The Great Plains wolf i Nord Amerika (Næste udryddet i 1926, men er efterfølgende blevet stabiliseret) er specialiseret i jagt på et enkelt byttedyr, nemlig den store nordamerikanske bison.

Ulve som tilpasningsberettigede oppotunistiske rovdyr kan også overleve i områder, der er stærkt påvirket af menneskelige aktiviter. Hvis deres naturlige kilder til føde løber ud, f. eks. hvis antallet af byttedyr falder betragteligt pga. af menneskelige jægere eller byttedyr er forsvundet fordi deres habitat er blevet ødelagt kan ulven f.eks leve af affald og husdyr der ikke er passende beskyttet og blive ulvens primære føde. Angreb på husdyr kan dog også forekomme i områder med høj byttetæthed. Det betyder, at ulve ikke blot dræber og fortære husdyr hvis der er mangel på deres primære føde kilde. De jager simpelthen bare byttedyr de nemt kan overvinde. De skelner ikke mellem dyr der er “rigtige” eller “forkerte” byttedyr fra et menneskeligt perspektiv. Ubeskyttet husdyr er særligt nemme byttedyr. Får og geder er særligt lette at jage, da de er må i størrelse og har næsten intet effektivt forsvar og ingen flugtadfærd da de ofte holdes fanget på åbne marker.