Finansiering og økonomisk kompensation

her skal indoldet fra “Funding & financial compensation” være